Legitymacja studencka

Elektroniczna legitymacja studencka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, jest wydawana studentowi na podstawie wniosku wygenerowanego z systemu IRK w trakcie rekrutacji. W przypadku konieczności wyrobienia duplikatu legitymacji, student powinien zwrócić się do właściwego dziekanatu, celem złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej i potwierdzenia dokonania opłaty za legitymację.

Wpłaty należy dokonać na indywidualnie przyporządkowany studentowi, specjalny numer rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi płatności na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wniosek o wydanie ELS można pobrać w dziekanacie lub ze strony internetowej. Spersonalizowana legitymacja elektroniczna, po potwierdzeniu jej ważności na procesorze i umieszczeniu na niej hologramu, zostanie wydana studentowi przez dziekanat za potwierdzeniem odbioru.

Czas oczekiwania na wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wynosi minimum 5 dni roboczych od złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Opłaty:
Za wydanie legitymacji – 22 zł
Za wydanie duplikatu legitymacji – 33 zł

Elektroniczna legitymacja studencka jest jednocześnie kartą biblioteczną.

Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (.doc)
Zobacz