Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW i OC studentów i doktorantów – oferta przygotowana wyłącznie dla UP w Lublinie

aby wykupić polisę wystarczy wejść na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

i podać kod naszej oferty: faekw

 • 5 wariantów ubezpieczenia NWW ( każde zawiera ubezpieczenie OC, warianty I-IV 20 000 zł, wariant V 50 000) 
 • obowiązuje 24 godziny, 7 dni w tygodniu na całym świecie, również podczas wyjazdu Erasmus 
 • łatwy sposób wykupienia oferty 
 • najtańszy wariant ubezpieczenia już za 35 zł na rok! 

Ubezpieczenie NNW i OC chroni cię podczas uczestniczenia w ćwiczeniach, ćwiczeniach terenowych i wyjazdowych oraz praktykach programowych! 

Zabezpiecza cię również w życiu prywatnym. 

 • Wariant 1

  Wariant I
  Okres ubezpieczenia 2021-10-01 – 2022-09-30
  Suma ubezpieczenia (SU) 20 000 zł
  Opcja ubezpieczenia Podstawowa
  Rodzaj i wysokość świadczenia
  Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW dodatkowo 100% SU
  (SU: 20 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 40 000 zł (łącznie ze świadczeniem z pkt 2))
  Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) 100% SU
  (SU: 20 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 20 000 zł)
  100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 100% SU
  (SU: 20 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 20 000 zł)
  Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu – 1% SU
  (SU: 20 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 200 zł)
  Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej do 30% SU w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe – do 200 zł
  (SU: 20 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: do 6 000 zł w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe – do 200 zł)
  Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW do 30% SU
  (SU: 20 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: do 6 000 zł)
  Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie jednorazowo 1% SU w przypadku pogryzienia lub 2% w przypadku pokąsania, ukąszenia
  (SU: 20 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 200 zł lub 400 zł)
  Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo 20% SU
  (SU: 20 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 4 000 zł)
  Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica w następstwie NW jednorazowo 10% SU
  (SU: 20 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 2 000 zł)
  Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowo 1% SU
  (SU: 20 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 200 zł)
  Wstrząśnienie mózgu w następstwie NW jednorazowo 1% SU
  (SU: 20 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 200 zł)
  Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem jednorazowo 5% SU
  (SU: 20 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 1 000 zł)
  Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) jednorazowo 5% SU
  (SU: 20 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 1 000 zł)
  Rozszerzenia o Opcje Dodatkowe (suma ubezpieczenia)
  Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  Odmrożenia
  Pobyt w szpitalu w wyniku nieszcześliwego wypadku SU: 4 000 zł
  Wysokość świadczenia: 40 zł
  Koszty operacji plastycznych w wyniku nieszcześliwego wypadku
  Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  Koszty leczenia po ekspozycji SU: 1 500 zł
  Wysokość świadczenia: do 1 500 zł
 • Wariant 2

  Wariant II
  Okres ubezpieczenia 2021-10-01 – 2022-09-30
  Suma ubezpieczenia (SU) 20 000 zł
  Opcja ubezpieczenia Podstawowa
  Rodzaj i wysokość świadczenia
  Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW dodatkowo 100% SU
  (SU: 20 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 40 000 zł (łącznie ze świadczeniem z pkt 2))
  Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) 100% SU
  (SU: 20 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 20 000 zł)
  100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 100% SU
  (SU: 20 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 20 000 zł)
  Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu – 1% SU
  (SU: 20 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 200 zł)
  Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej do 30% SU w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe – do 200 zł
  (SU: 20 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: do 6 000 zł w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe – do 200 zł)
  Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW do 30% SU
  (SU: 20 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: do 6 000 zł)
  Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie jednorazowo 1% SU w przypadku pogryzienia lub 2% w przypadku pokąsania, ukąszenia
  (SU: 20 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 200 zł lub 400 zł)
  Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo 20% SU
  (SU: 20 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 4 000 zł)
  Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica w następstwie NW jednorazowo 10% SU
  (SU: 20 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 2 000 zł)
  Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowo 1% SU
  (SU: 20 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 200 zł)
  Wstrząśnienie mózgu w następstwie NW jednorazowo 1% SU
  (SU: 20 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 200 zł)
  Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem jednorazowo 5% SU
  (SU: 20 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 1 000 zł)
  Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) jednorazowo 5% SU
  (SU: 20 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 1 000 zł)
  Rozszerzenia o Opcje Dodatkowe (suma ubezpieczenia)
  Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  Odmrożenia
  Pobyt w szpitalu w wyniku nieszcześliwego wypadku SU: 4 000 zł
  Wysokość świadczenia: 40 zł
  Koszty operacji plastycznych w wyniku nieszcześliwego wypadku SU: 10 000 zł
  Wysokość świadczenia: do 10 000 zł
  Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku SU: 15 000 zł
  Wysokość świadczenia: do 15 000 zł
  Koszty leczenia po ekspozycji SU: 1 500 zł
  Wysokość świadczenia: do 1 500 zł
 • Wariant 3

  Wariant III
  Okres ubezpieczenia 2021-10-01 – 2022-09-30
  Suma ubezpieczenia (SU) 50 000 zł
  Opcja ubezpieczenia Podstawowa
  Rodzaj i wysokość świadczenia
  Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW dodatkowo 100% SU
  (SU: 50 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 100 000 zł (łącznie ze świadczeniem z pkt 2))
  Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) 100% SU
  (SU: 50 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 50 000 zł)
  100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 100% SU
  (SU: 50 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 50 000 zł)
  Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu – 1% SU
  (SU: 50 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 500 zł)
  Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej do 30% SU w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe – do 200 zł
  (SU: 50 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: do 15 000 zł w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe – do 200 zł)
  Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW do 30% SU
  (SU: 50 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: do 15 000 zł)
  Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie jednorazowo 1% SU w przypadku pogryzienia lub 2% w przypadku pokąsania, ukąszenia
  (SU: 50 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 500 zł lub 1 000 zł)
  Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo 20% SU
  (SU: 50 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 10 000 zł)
  Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica w następstwie NW jednorazowo 10% SU
  (SU: 50 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 5 000 zł)
  Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowo 1% SU
  (SU: 50 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 500 zł)
  Wstrząśnienie mózgu w następstwie NW jednorazowo 1% SU
  (SU: 50 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 500 zł)
  Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem jednorazowo 5% SU
  (SU: 50 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 2 500 zł)
  Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) jednorazowo 5% SU
  (SU: 50 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 2 500 zł)
  Rozszerzenia o Opcje Dodatkowe (suma ubezpieczenia)
  Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  Odmrożenia
  Pobyt w szpitalu w wyniku nieszcześliwego wypadku SU: 10 000 zł
  Wysokość świadczenia: 100 zł
  Koszty operacji plastycznych w wyniku nieszcześliwego wypadku
  Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  Koszty leczenia po ekspozycji SU: 3 750 zł
  Wysokość świadczenia: do 3 750 zł
 • Wariant 4

  Wariant IV
  Okres ubezpieczenia 2021-10-01 – 2022-09-30
  Suma ubezpieczenia (SU) 50 000 zł
  Opcja ubezpieczenia Podstawowa
  Rodzaj i wysokość świadczenia
  Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW dodatkowo 100% SU
  (SU: 50 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 100 000 zł (łącznie ze świadczeniem z pkt 2))
  Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) 100% SU
  (SU: 50 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 50 000 zł)
  100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 100% SU
  (SU: 50 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 50 000 zł)
  Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu – 1% SU
  (SU: 50 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 500 zł)
  Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej do 30% SU w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe – do 200 zł
  (SU: 50 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: do 15 000 zł w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe – do 200 zł)
  Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW do 30% SU
  (SU: 50 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: do 15 000 zł)
  Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie jednorazowo 1% SU w przypadku pogryzienia lub 2% w przypadku pokąsania, ukąszenia
  (SU: 50 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 500 zł lub 1 000 zł)
  Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo 20% SU
  (SU: 50 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 10 000 zł)
  Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica w następstwie NW jednorazowo 10% SU
  (SU: 50 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 5 000 zł)
  Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowo 1% SU
  (SU: 50 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 500 zł)
  Wstrząśnienie mózgu w następstwie NW jednorazowo 1% SU
  (SU: 50 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 500 zł)
  Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem jednorazowo 5% SU
  (SU: 50 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 2 500 zł)
  Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) jednorazowo 5% SU
  (SU: 50 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 2 500 zł)
  Rozszerzenia o Opcje Dodatkowe (suma ubezpieczenia)
  Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku SU: 500 zł
  Wysokość świadczenia: 50 zł lub 150 zł lub 250 zł
  Odmrożenia SU: 500 zł
  Wysokość świadczenia: 50 zł lub 150 zł lub 250 zł
  Pobyt w szpitalu w wyniku nieszcześliwego wypadku SU: 10 000 zł
  Wysokość świadczenia: 100 zł
  Koszty operacji plastycznych w wyniku nieszcześliwego wypadku
  Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku SU: 37 500 zł
  Wysokość świadczenia: do 37 500 zł
  Koszty leczenia po ekspozycji SU: 3 750 zł
  Wysokość świadczenia: do 3 750 zł
 • Wariant 5

  Wariant V
  Okres ubezpieczenia 2021-10-01 – 2022-09-30
  Suma ubezpieczenia (SU) 50 000 zł
  Opcja ubezpieczenia Podstawowa
  Rodzaj i wysokość świadczenia
  Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW dodatkowo 100% SU
  (SU: 50 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 100 000 zł (łącznie ze świadczeniem z pkt 2))
  Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) 100% SU
  (SU: 50 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 50 000 zł)
  100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 100% SU
  (SU: 50 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 50 000 zł)
  Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu – 1% SU
  (SU: 50 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 500 zł)
  Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej do 30% SU w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe – do 200 zł
  (SU: 50 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: do 15 000 zł w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe – do 200 zł)
  Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW do 30% SU
  (SU: 50 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: do 15 000 zł)
  Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie jednorazowo 1% SU w przypadku pogryzienia lub 2% w przypadku pokąsania, ukąszenia
  (SU: 50 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 500 zł lub 1 000 zł)
  Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo 20% SU
  (SU: 50 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 10 000 zł)
  Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica w następstwie NW jednorazowo 10% SU
  (SU: 50 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 5 000 zł)
  Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowo 1% SU
  (SU: 50 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 500 zł)
  Wstrząśnienie mózgu w następstwie NW jednorazowo 1% SU
  (SU: 50 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 500 zł)
  Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem jednorazowo 5% SU
  (SU: 50 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 2 500 zł)
  Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) jednorazowo 5% SU
  (SU: 50 000,00 zł)
  Wysokość świadczenia: 2 500 zł)
  Rozszerzenia o Opcje Dodatkowe (suma ubezpieczenia)
  Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku SU: 500 zł
  Wysokość świadczenia: 50 zł lub 150 zł lub 250 zł
  Odmrożenia SU: 500 zł
  Wysokość świadczenia: 50 zł lub 150 zł lub 250 zł
  Pobyt w szpitalu w wyniku nieszcześliwego wypadku SU: 10 000 zł
  Wysokość świadczenia: 100 zł
  Koszty operacji plastycznych w wyniku nieszcześliwego wypadku
  Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku SU: 37 500 zł
  Wysokość świadczenia: do 37 500 zł
  Koszty leczenia po ekspozycji SU: 3 750 zł
  Wysokość świadczenia: do 3 750 zł
Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW - EDU PLUS
Zobacz
Ogólne Warunki OC
Zobacz

Chcesz wiedzieć więcej o ubezpieczeniu? Zadaj nam pytanie

Wyślij

Dziękujemy za przesłaną wiadomość. Wkrótce skontaktujemy się z Państwem.

Podczas przesyłania formularza wystąpił błąd.