Jednolity system antyplagiatowy

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 28.12.2018 weszło w życie zarządzenie Rektora wprowadzające Regulamin korzystania z internetowego systemu antyplagiatowego w UP w Lublinie – Zarządzenie 70/2018.

Zarządzenie 70/2018 z dnia 28.12.2018 w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie