• Wydział Agrobioinżynierii

 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 • Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

 • Wydział Inżynierii Produkcji

 • Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 • Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

 • Wydział Biologii Środowiskowej

 • Zaproszenia

  Konferencja “Biotechnologia niejedno ma imię” ma na celu przedstawienie biotechnologii jako interdyscyplinarnej nauki mającej różnorodne zastosowanie w gospodarce. Konferencja ta stanowić będzie niepowtarzalną okazję do zaprezentowania się studentów biotechnologii z polskich uczelni wyższych, a także innych kierunków, na których elementy biotechnologii znajdują zastosowanie (technologia żywności, medycyna, gospodarka wodna, archeologia, kryminalistyka, analityka). 
  Na konferencję zostaną również zaproszeni wykładowcy z różnych uczelni wyższych, pracownicy instytucji naukowych, a także przedstawiciele firm biotechnologicznych oraz powiązanych
  z biotechnologią w celu zachęcenia studentów do działania na rynku pracy w zakresie studiów. Konferencja odbywałaby się w sposób zdalny.

  .

   

  Konferencja odbędzie się 27 listopada br., na konferencji będą dwie sesje: lepsze życie z biotechnologią oraz biotechnologia eksperymentalna.

  Więcej informacji można znaleźć na Facebooku KNSB OPERON

 • Stypendium Eiffel

  Eiffel Excellence to prestiżowy program stypendialny francuskiego Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych

  Skierowany jest do studentów zagranicznych, którzy chcą odbyć studia we Francji na poziomie magisterskim lub doktoranckim w czterech dziedzinach: nauki techniczne, ekonomia i zarządzanie, prawo, nauki polityczne oraz dodatkowo w szeroko rozumianej dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych na poziomie doktoranckim.

  KALENDARZ

  • Rozpoczęcie naboru wniosków oraz termin przyjmowania aplikacji przez uczelnie: od października do grudnia 2021 r., dokładny termin określony jest wewnętrznie przez daną uczelnięzapoznaj się z kalendarzem aplikacji bezpośrednio na stronie wybranej przez Ciebie uczelni francuskiej
  • Termin przyjmowania aplikacji od uczelni przez Campus France w Paryżu: 7 stycznia 2022 r.
  • Ogłoszenie wyników: od 4 kwietnia 2022 r.

  REGULAMIN

  Vade-mecum programu Eiffel (vade-mecum ma zastosowanie niezależnie od roku)

  PROCEDURA

  Krok 1 należy do Ciebie

  Kandydat musi skontaktować się bezpośrednio z działem współpracy międzynarodowej wybranej francuskiej uczelni, aby poznać jej wewnętrzne warunki i termin składania aplikacji na stypendium Eiffel. Szczegółowe informacje i wnioski zamieszczane są na stronach internetowych uczelni od października do grudnia 2021 r.

  Krok 2 należy do wybranej przez Ciebie uczelni

  Wybrana uczelnia ocenia otrzymaną aplikację. W przypadku akceptacji kandydatury popiera przyznanie stypendium Eiffel danemu studentowi, przekazując wniosek do agencji Campus France w Paryżu najpóźniej do 7 stycznia 2022 r.

  WARUNKI KWALIFIKOWALNOŚCI

  Narodowość: o stypendium mogą ubiegać się studenci zagraniczni. Osoby posiadające podwójne obywatelstwo w tym francuskie – nie kwalifikują się do programu.

  Wiek:

  • na poziomie magisterskim, kandydat musi mieć co najwyżej 25 lat – to znaczy dla aplikacji 2022/2023 musi być urodzony po 1996 r.
  • kandydat na studia doktoranckie musi mieć co najwyżej 30 lat – to znaczy dla aplikacji 2022/2023 musi być urodzony po roku 1991.

   

  Informacje o programie stypendialnym Eiffel dostępne są na stronie Campus France.

   

  Kontakt
  Campus France – Programme Eiffel
  28 rue de la Grange-aux-Belles
  75010 Paris