Forum Uczelni Przyrodniczych jest komisją branżową przy Parlamencie Studentów RP zrzeszającą wszystkie uczelnie prowadzące kształcenie na kierunkach przyrodniczo-rolniczym. Obecnie poza UP w Lublinie w skład FUP wchodzą: 

  • SGGW w Warszawie 
  • UP we Wrocławiu 
  • UP w Poznaniu 
  • UR w Krakowie 
  • ZUT w Szczecinie 
  • UWM w Olsztynie 
  • UPH w Siedlcach