Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego, to zawody na szczeblu wojewódzkim, które pozwalają na dostanie się do rozgrywek Akademickich Mistrzostw Polski. W Mistrzostwach biorą udział uczelnie wyższe z całej Lubelszczyzny.

Dyscypliny rozgrywane w czasie AMWL to:

Badminton Biegi przełajowe Brydż sportowy
Ergometr Wioślarski Futsal Judo
Kolarstwo Górskie Koszykówka Koszykówka 3×3
Lekka Atletyka Narciarstwo alpejskie Piłka nożna
Piłka ręczna Siatkówka Pływanie
Siatkówka plażowa Snowboard Strzelectwo sportowe
Szachy Tenis stołowy Tenis ziemny
Trójbój/dwubój siłowy Unihokej Wspinaczka sportowa
ESPORT Żeglarstwo  

Informacje dotyczące dat i miejsc rozgrywanych zawodów oraz wyniki możecie znaleźć na stronie: https://amwl.lublin.pl/

Akademickie Mistrzostwa Polski są to najważniejsze zawody w Polsce na szczeblu akademickim. Kwalifikują się do nich najlepsi zawodnicy z całego kraju. Eliminacjami do Akademickich Mistrzostw Polski są zawody rozgrywane na szczeblu wojewódzkim ( w Lublinie Ćwierćfinały AMP – dawniej Akademickie Mistrzostwa Województwa) oraz strefowym (Półfinały AMP).

 Zawody te w zależności od dyscypliny mogą być podzielone na fazę półfinałową i finałową, lub mogą się  odbywać  systemem bezpośrednim .

Do konkurencji rozgrywanych na Akademickich Mistrzostwach Polski są:

Aerobik sportowy Badminton Biegi przełajowe
Brydż sportowy Ergometr wioślarski Futsal
Jeździectwo Judo Karate WKF
Kolarstwo górskie Koszykówka 3×3 Koszykówka
Lekka atletyka Narciarstwo Piłka nożna
Piłka ręczna Siatkówka Pływanie
Siatkówka plażowa Snowboard Strzelectwo sportowe
Szachy Szermierka Tenis ziemny
Tenis stołowy Trójbój siłowy Unihokej
Wspinaczka sportowa Żeglarstwo Wioślarstwo

Po więcej informacji dotyczących rozgrywek zapraszamy na stronę:                                                https://ampy.pl/                                                     

Nasi sportowcy prócz wsparcia dotyczącego rozwijania ich sportowych pasji, mogą również ubiegać się o uzyskanie Stypendium Rektora za osiągnięcia sportowe. Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku zostały zawarte w linku : https://up.lublin.pl/edukacja/student/stypendia/

INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Do punktacji Ćwierćfinałów Akademickich Mistrzostw Polski wliczane są wyłącznie wyniki uzyskane po zakończonych rozgrywkach w danej dyscyplinie (w przypadku studentów pierwszego roku zaczynających II stopień w semestrze letnim, ubiegających się o stypendium w semestrze letnim, do punktacji można zakwalifikować punkty po zakończonej pierwszej rundzie z dyscyplin: piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, po przedłożeniu przez nich zaświadczenia wydanego przez Klub Uczelniany AZS/ Studium Wychowania Fizycznego UP Lublin oraz stosownego dokumentu potwierdzającego wyniki)
 2. W przypadku, gdy student uczestniczy w jednej lub wielu dyscyplinach sportowych, punkty sumuje się
 3. W przypadku punktowania jednocześnie w klasyfikacji indywidualnej oraz klasyfikacji drużynowej punkty sumuje się
 4. W przypadku wielokrotnego punktowania w klasyfikacji indywidualnej należy uwzględnić najwyżej punktowane osiągnięcie.
 5. W przypadku punktowania w czasie Akademickich Mistrzostw Polski jednocześnie w klasyfikacji generalnej oraz klasyfikacji typów uczelni punkty sumuje się .
 6. Punkty za klasyfikację drużynową przyznaje się osobom, których wynik został sklasyfikowany do tej punktacji (według zapisów dotyczących Liczby i osób punktujących w klasyfikacji drużynowej)
 7. Punkty za klasyfikację Typu Uczelni AMP liczy się jedynie, jeżeli weźmie w nich udział i zostanie sklasyfikowanych minimum pięć uczelni/KU AZS w danym typie.
 8. Przyznanie punktów za typ Uczelni możliwy jest jedynie pod warunkiem udziału drużyny/zawodnika w finale AMP.
 9. W przypadku dyscyplin: pływanie, lekka atletyka, konkurencje sztafety należy uwzględnić w klasyfikacji indywidualnej.
 10. Punkty przyznawane są zawodnikom punktującym w danej dyscyplinie wg regulaminu ogólnego ĆAMP oraz AMP oraz regulaminów technicznych w poszczególnych dyscyplinach
 11. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego informacje niezbędne do ustalenia liczby punktów za osiągnięcia nie przyznaje się za nie punktów.
 12. Dokumenty potwierdzające informacje niezbędne do ustalenia liczby punktów za dane osiągnięcia muszą zostać zweryfikowane przez AZS UP Lublin/Studium Wychowania Fizycznego UP Lublin, w przeciwnym razie osiągnięcia sportowe nie będą brane pod uwagę w punktacji.
 
Integracyjne Mistrzostwa Polski – to cykl zawodów sportowych ogólnopolskich dla osób z niepełnosprawnościami; punktacja przyznawana na podstawie przepisów dotyczących Akademickich Mistrzostw Polski

Powyższa punktacja odnosi się również do sportu ogólnopolskiego i międzynarodowego dla osób z niepełnosprawnościami

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia osiągnięć:

 1. dyplom lub zaświadczenie organizatora zawierające:
               – nazwę zawodów
               – dyscyplinę sportową
               – rodzaj rywalizacji (indywidualna/drużynowa)
               – datę (miesiąc i rok) i miejsce zawodów
               – uzyskane miejsce
               – skład drużyny w przypadku nagrody drużynowej

 Organizacja – czynny wkład studenta w przygotowanie oraz realizację zadania, przedsięwzięcia  sportowego o określonym zasięgu (międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym, uczelnianym) 
               Przez organizację rozumie się w szczególności działania takie jak:
 1. a) czynności administracyjne – m.in. uzyskanie pozwolenia, zgody, wykonanie niezbędnej dokumentacji
 2. b) wykonanie identyfikacji wizualnej wydarzenia – m.in. projektowanie ulotek, zaproszeń, logotypów, plakatów, banerów, folderów informacyjnych 
 3. c) wykonanie czynności logistycznych/technicznych dotyczących przedsięwzięcia
 

 Dokumenty niezbędne do potwierdzenia udziału w organizacji wydarzenia: 

– zaświadczenie od organizatora danego wydarzenia o pełnieniu funkcji organizatora, członka komitetu organizacyjnego zawierające:
– zaświadczenie od organizatora danego wydarzenia o braku czerpania/pobierania korzyści   majątkowych w związku z zaświadczeniami działalności organizatora w wydarzeniach sportowych, które umieścił we wniosku
– imię i nazwisko osoby biorącej udział w organizacji
– nazwę, kategorię lub rodzaj (wydarzenia, imprezy)
– zasięg imprezy (międzynarodowy, ogólnopolski, regionalny, uczelniany)
– datę (miesiąc i rok) i miejsce organizacji oraz czas trwania
– informacje o wkładzie w organizację przedsięwzięcia zawierające opis wykonanych zadań

 

Liczba osób punktujących w klasyfikacji drużynowej na Ćwierćfinałów Akademickich Mistrzostw Polski:

(Przepisy oparte o ogólny regulamin Ćwierćfinałów Akademickich Mistrzostw Polski oraz regulaminy techniczne poszczególnych dyscyplin)
 • Badminton: Do punktacji drużynowej oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, zaliczane są punkty zdobyte przez 3 najlepsze zawodniczki oraz 3 najlepszych zawodników danej uczelni.
 • Biegi przełajowe: Do punktacji drużynowej, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, zaliczane są punkty zdobyte przez 4 najlepsze zawodniczki i 4 najlepszych zawodników danej uczelni.
 • Brydż sportowy: Do klasyfikacji drużynowej zalicza się wyniki czterech najlepszych zawodników (2 par) danej uczelni.
 • Ergometr wioślarski: Do punktacji drużynowej oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, zaliczane są punkty zdobyte przez 4 najlepsze zawodniczki i 6 najlepszych zawodników danej uczelni bez względu na kategorię wagową.
 • Futsal K: reprezentacja Uczelni (14)
 • Futsal M: j.w.
 • Judo: Do punktacji drużynowej zostaną zaliczone punkty zdobyte przez wszystkich zawodników/zawodniczki.
 • Kolarstwo górskie: Na podstawie wyników indywidualnych zostanie utworzona klasyfikacja drużynowa uczelni (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn), do klasyfikacji drużynowej wliczone zostaną wyniki 2 najlepszych zawodniczek oraz 3 najlepszych zawodników danej uczelni.
 • Koszykówka K: reprezentacja Uczelni (12)
 • Koszykówka M: j.w.
 • Koszykówka 3×3 K: reprezentacja Uczelni (4), do zawodów mogą przystąpić dwie drużyny. Do klasyfikacji drużynowej zaliczane są punkty zdobyte przez zespoły danej uczelni
 • Koszykówka 3×3 M: j.w.
 • Lekka Atletyka: Do punktacji drużynowej mężczyzn zostanie zaliczonych 18 najlepszych wyników punktowych uzyskanych przez zawodników danej uczelni. Do punktacji drużynowej kobiet zostanie zaliczonych 15 najlepszych wyników punktowych uzyskanych przez zawodniczki danej uczelni.
 • Narciarstwo: Do punktacji drużynowej oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, zaliczane są punkty zdobyte przez 3 najlepsze zawodniczki oraz 3 najlepszych zawodników danej uczelni w każdej z konkurencji.
 • Piłka nożna K: reprezentacja Uczelni (14)
 • Piłka nożna M: reprezentacja Uczelni (18)
 • Piłka ręczna K: reprezentacja Uczelni (16)
 • Piłka ręczna M: j.w.
 • Siatkówka K: reprezentacja Uczelni (14)
 • Siatkówka M: j.w.
 • Pływanie: Do punktacji drużynowej zostaną zaliczone punkty zdobyte przez wszystkich zawodników/zawodniczki oraz 1 sztafetę danej uczelni w każdej z konkurencji.
 • Siatkówka plażowa: Do punktacji drużynowej oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, zaliczane są punkty zdobyte wszystkie zespoły (pary) danej uczelni. Do zawodów mogą przystąpić trzy drużyny męskie i żeńskie
 • Snowboard: Do punktacji drużynowej oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, zaliczane są punkty zdobyte przez 3 najlepsze zawodniczki oraz 3 najlepszych zawodników danej uczelni.
 • Strzelectwo sportowe: Do punktacji drużynowej uwzględnianych jest 4. Najlepszych zawodników/zawodniczek danej uczelni.
 • Szachy: Na podstawie klasyfikacji indywidualnej, sporządza się klasyfikację uczelni, do której wlicza się cztery najlepsze wyniki zawodników i jednej zawodniczki z danej uczelni (5 uczestników)
 • Tenis: Do punktacji drużynowej oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, zaliczane są punkty zdobyte przez 3 najlepsze zawodniczki oraz 3 najlepszych zawodników danej uczelni.
 • Tenis stołowy: Do punktacji drużynowej oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, zaliczane są punkty zdobyte przez 3 najlepsze zawodniczki oraz 3 najlepszych zawodników danej uczelni.
 • Trójbój/Dwubój siłowy: Do punktacji drużynowej uwzględnianych jest 5. najlepszych zawodników i 3. najlepsze zawodniczki danej uczelni bez względu na kategorię wagową. Klasyfikacja IPF nie jest wliczana do klasyfikacji drużynowej.
 • Unihokej: reprezentacja Uczelni (12)
 • Wspinaczka sportowa: Do punktacji drużynowej brane są wyniki dwóch najlepszych kobiet i czterech najlepszych mężczyzn danej uczelni.
 • Żeglarstwo: reprezentacja Uczelni (4)
 

Liczba osób punktujących w klasyfikacji drużynowej oraz klasyfikacji typów uczelni na Akademickich Mistrzostwach Polski:

(Przepisy oparte o ogólny regulamin Akademickich Mistrzostw Polski oraz o regulaminy techniczne poszczególnych dyscyplin)
 • Aerobik sportowy: wynik najlepszego zespołu (para lub trójka) i wynik najlepszej jedynki (kobiety lub mężczyzny).
 • Badminton: reprezentacja Uczelni (5K i 5M)
 • Biegi przełajowe: do punktacji drużynowej zaliczane są punkty zdobyte przez 5 najlepszych zawodniczek i 5 najlepszych zawodników danej uczelni bez względu na wybrany i pokonany dystans oraz przez 1 sztafetę. Zespoły są klasyfikowane w punktacji drużynowej, jeżeli w Mistrzostwach wystartuje i ukończy je minimum 3 zawodniczki i 3 zawodników z danej uczelni. 
 • Brydż sportowy: do klasyfikacji drużynowej zalicza się wyniki 3 najlepszych par danej uczelni w turnieju par oraz 1 najlepszego teamu danej uczelni w turnieju teamów. Uczelnia jest klasyfikowana w punktacji drużynowej, jeżeli w Mistrzostwach wystartuje minimum 2 jej zawodników.
 • Ergometr wioślarski: do punktacji drużynowej zostaną zaliczone punkty zdobyte przez 4 najlepsze zawodniczki i 6 najlepszych zawodników danej uczelni bez względu na kategorię wagową.
 • Futsal K: reprezentacja Uczelni (14).
 • Futsal M:  j.w.
 • Jeździectwo: punktację drużynową uczelni stanowi suma punktów zdobytych w konkurencjach skoków
 • i ujeżdżenia wyliczonych na podstawie zajętych miejsc. Miejsce uczelni w danej konkurencji określa suma punktów dwóch najlepszych wyników zawodników danej uczelni dowolnej kategorii (tzn. profi lub amator). Zespół jest klasyfikowany w punktacji drużynowej, jeżeli w Mistrzostwach wystartuje i ukończy je minimum 2 zawodników z danej uczelni.
 • Judo: do klasyfikacji drużynowej zaliczane są punkty zdobyte przez 8. najlepszych reprezentantek/ów uczelni bez względu na kategorię wagową oraz punkty za wygrane walki wszystkich zawodniczek i zawodników danej uczelni. Zespoły są klasyfikowane w punktacji drużynowej, jeżeli w Mistrzostwach wystartują minimum 3 osoby z danej uczelni.
 • Karate WKF: do punktacji drużynowej zaliczane są punkty zdobyte przez 6. najlepszych zawodniczek/ków danej uczelni w konkurencjach indywidualnych oraz przez 1 najlepszą drużynę danej uczelni w konkurencji drużynowej. Zespoły są klasyfikowane w punktacji drużynowej, jeżeli w Mistrzostwach wystartują i zostaną sklasyfikowane co najmniej 2. osoby z danej uczelni. Do klasyfikacji wliczane są wyniki tylko tych konkurencji, w których wystartuje minimum 6 zawodniczek / zawodników / zespołów.
 • Kolarstwo górskie: do punktacji drużynowej zostaną zaliczone punkty zdobyte przez 3 najlepsze zawodniczki i 3 najlepszych zawodników danej Uczelni. Do klasyfikacji drużynowej zaliczane są 4. najlepsze wyniki uzyskane przez zawodniczki/zawodników danej uczelni w każdym z wyścigów.
 • Koszykówka K: reprezentacja Uczelni (12).
 • Koszykówka M: j.w.
 • Koszykówka 3×3 K: reprezentacja Uczelni (4)
 • Koszykówka 3×3 M: j.w.
 • Lekka Atletyka: warunkiem koniecznym zakwalifikowania danej konkurencji i przydzielenia punktów do klasyfikacji drużynowej AMP jest ukończenie tej konkurencji przez minimum 20 zawodników / zawodniczek reprezentujących uczelnie (nie licząc zawodników z klubów AZS). Do punktacji drużynowej mężczyzn (klasyfikacja drużynowa AMP) zostanie zaliczonych 25 najlepszych wyników danej uczelni. Do punktacji drużynowej kobiet (klasyfikacja drużynowa AMP) zostanie zaliczonych 20 najlepszych wyników danej uczelni. Zespoły są klasyfikowane w punktacji drużynowej, jeżeli w Mistrzostwach zawodnicy danej uczelni ukończą minimum 5 różnych konkurencji kobiet i 7 różnych konkurencji mężczyzn.
 • Narciarstwo: do punktacji drużynowej zostaną zaliczone punkty zdobyte przez 3 najlepsze zawodniczki i 3 najlepszych zawodników danej uczelni w każdej konkurencji objętej programem Mistrzostw. Zespoły są klasyfikowane w punktacji drużynowej jeżeli 2 zawodniczki i 2 zawodników z danej uczelni wystartuje w Mistrzostwach i ukończy jedną konkurencję za poziomie półfinału.
 • Piłka nożna K: reprezentacja Uczelni (18)
 • Piłka nożna M: reprezentacja Uczelni (20)
 • Piłka ręczna K: reprezentacja Uczelni (18)
 • Piłka ręczna M: j.w.
 • Piłka siatkowa K: reprezentacja Uczelni (14)
 • Piłka siatkowa M: j.w.
 • Pływanie: do punktacji drużynowej zostanie zaliczonych po 20 najlepszych wyników danej uczelni. Zespoły będą klasyfikowane w punktacji drużynowej, jeżeli zawodnicy danej uczelni ukończą minimum 5 różnych konkurencji kobiet lub 5 różnych konkurencji mężczyzn. Medale za miejsca 1-3 w poszczególnych typach uczelni wręczane są pod warunkiem startu w danej konkurencji co najmniej 6 zawodniczek/ zawodników reprezentujących dany typ
 • Siatkówka plażowa: na punktacje drużynową uczelni składa się suma punktów zdobytych przez zespoły (pary) danej uczelni w II i III etapie rozgrywek.
 • Snowboard: do punktacji drużynowej zaliczane są punkty zdobyte przez 3 najlepsze zawodniczki lub 3 najlepszych zawodników danej uczelni na podstawie klasyfikacji indywidualnej slalomu giganta oraz 2 najlepsze zawodniczki lub 2 najlepszych zawodników danej uczelni na podstawie klasyfikacji indywidualnej banked slalomu. Zespoły są klasyfikowane w punktacji drużynowej, jeżeli 2 zawodniczki lub 2 zawodników z danej uczelni wystartuje w slalomie gigancie i ukończy eliminacje strefowe.
 • Strzelectwo sportowe: Do punktacji drużynowej zostanie zaliczone 5 najlepszych wyników danej uczelni. Zespół jest klasyfikowany w punktacji drużynowej, jeżeli w Mistrzostwach zostanie sklasyfikowanych minimum 2 zawodników/czki z danej uczelni.
 • Szachy: Turniej indywidualny mężczyzn – o kolejności uczelni w turnieju (do punktacji ogólnej) decyduje suma punktów czterech najwyżej sklasyfikowanych zawodników z danej uczelni, w przypadku równej liczby punktów decyduje wyższe miejsce najlepszego zawodnika. Turniej indywidualny kobiet – o kolejności uczelni w turnieju (do punktacji ogólnej) decyduje suma punktów dwóch najwyżej sklasyfikowanych zawodniczek z danej uczelni, w przypadku równej liczby punktów decyduje wyższe miejsce najlepszej zawodniczki. Uczelnia jest sklasyfikowana jeśli wystartuje w turnieju drużynowym. Medale za miejsca 1-3 w poszczególnych typach uczelni wręczane są pod warunkiem startu co najmniej sześciu zawodników/zawodniczek tego typu w danym turnieju
 • Szermierka: Do klasyfikacji drużynowej zaliczane są punkty zdobyte przez 6. najlepszych reprezentantek/ów uczelni bez względu na konkurencję. Zespoły są klasyfikowane w punktacji drużynowej, jeżeli w Mistrzostwach wystartują minimum 2 osoby z danej uczelni. Do klasyfikacji drużynowej wliczane są wyniki tych konkurencji, w których wystartuje minimum 6 zawodniczek / zawodników.
 • Tenis: każda uczelnia ma prawo zgłosić po jednym zespole kobiet i mężczyzn w składach do 4 osób grających.
 • Tenis stołowy: Każda uczelnia ma prawo zgłosić do półfinału po 1 zespole kobiet i mężczyzn. Zespół składa się z 3 do 5 zawodniczek / zawodników oraz dwie osoby towarzyszące (kierownik i trener).
 • Trójbój siłowy klasyczny: Do klasyfikacji drużynowej mężczyzn uwzględnianych jest 5. najlepszych zawodników danej uczelni bez względu na kategorię wagową. Do klasyfikacji drużynowej kobiet uwzględniane są 3. najlepsze zawodniczki danej uczelni bez względu na kategorię wagową. Zespoły są klasyfikowane w punktacji drużynowej, jeżeli w Mistrzostwach zawodnicy danej uczelni zostaną sklasyfikowani w minimum 3. kategoriach wagowych, a zawodniczki w minimum 2. kategoriach wagowych. Medale za miejsca 1-3 w poszczególnych typach uczelni wręczane są pod warunkiem startu w danej kategorii co najmniej 6 zawodniczek/ zawodników tego typu
 • Unihokej: reprezentacja Uczelni (12)
 • Wioślarstwo: do punktacji drużynowej brane są pod uwagę punkty zdobyte przez 1 ósemkę, 1 dwójkę i 2 jedynki z danej uczelni. Zespoły są klasyfikowane w punktacji drużynowej, jeżeli w Mistrzostwach zawodnicy danej uczelni wystartują w minimum dwóch konkurencjach.
 • Wspinaczka sportowa: do punktacji drużynowej oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, zaliczane są punkty zdobyte przez 2 najlepsze zawodniczki i 3 najlepszych zawodników danej uczelni w każdej konkurencji objętej programem Mistrzostw. Zespoły są klasyfikowane w punktacji drużynowej, jeżeli 2 zawodniczki i/lub 3 zawodników z danej uczelni wystartuje w Mistrzostwach i ukończy minimum dwie konkurencje. Medale za miejsca 1-3 w poszczególnych typach uczelni wręczane są pod warunkiem startu w konkurencji co najmniej sześciu zawodników/zawodniczek tego typu.
 • Żeglarstwo: do punktacji drużynowej zaliczane są rezultaty maksymalnie dwóch najlepszych łodzi danej uczelni.