Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA – Staff Mobility for Teaching Assignments)

 
Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej w kraju programu.
 
Wyjazdy nauczycieli akademickich mogą być realizowane tylko i wyłącznie do uczelni posiadających Kartę Uczelni Erasmusa (Erasmus Charter for Higher Education).
 
Pomiędzy uczelniami musi być podpisana  umowa dwustronna w ramach programu Erasmus+ przewidująca wymianę nauczycieli akademickich na danym wydziale/kierunku.
 
UWAGA! 
Termin pierwszego naboru na wyjazdy w roku 2020/2021 upłynął 5 października 2020, termin drugiego naboru upłynął 15 listopada 2020. Obecnie trwa nabór ciągły, decyduje kolejność zgłoszeń, a mobilności przyznawane będą do wyczerpania przeznaczonych dla Uniwersytetu środków.
 
 
Odbywanie mobilności pracowniczych możliwe jest w różnych trybach finansowanych na następujących zasadach:
 • wyjazd do uczelni/instytucji zagranicznej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych  – przyznaje się finansowanie na  5 dni roboczych+2 dni podróży oraz ryczałt na koszty podróży
 • wyjazd do uczelni/instytucji zagranicznej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie online – przyznaje się finansowanie na  5 dni roboczych+2 dni podróży oraz ryczałt na koszty podróży
 • mobilność mieszana, tzw. blended mobility – wyjazd do uczelni zagranicznej połączony z częściowo zdalną realizacją mobilności – przyznaje się finansowanie na dni robocze, w których pracownik faktycznie przebywał w jednostce zagranicznej
 • mobilność w pełni zdalna – prowadzenie zajęć dydaktycznych lw całości on-line – brak grantu z uwagi na brak wyjazdu (mobilności możliwe tylko w roku akad. 2020/21)

Przedstawiamy listę dokumentów, które należy złożyć przed wyjazdem:

Rok akademicki 2021/22 (mobilności do realizacji tylko w październiku, listopadzie i grudniu 2021 r. – projekt 2020)

Wzór pisma o przełożenie mobilności na termin późniejszy (jeśli dotyczy, pismo należy dostarczyć do biura lub przesłać skan mailem nie później niż 1 tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia mobilności)

Aby uniknąć błędów i poprawek w dokumentach zgłoszeniowych zalecamy, aby przed wysłaniem Indywidualnego Programu Nauczania do podpisu przez uczelnię zagraniczną przesłać dokument do sprawdzenia przez pracowników Biura Wymiany Akademickiej na adres email: anna.debska@up.lublin.pl

Po powrocie zapraszamy Państwa do naszego biura z następującymi dokumentami rozliczeniowymi:

Rok akademicki 2021-22 (dla mobilności zrealizowanych w październiku, listopadzie i grudniu 2021 r. – projekt 2020)

 • Potwierdzenie pobytu STA
 • Sprawozdanie z wyjazdu STA
 • Tekst w formacie edytowalnym (2000-3000 znaków) przybliżający pracownikom daną uczelnię i zachęcający studentów do podjęcia jednego lub dwóch semestrów studiów na niej: warunki życia, studiowania w danym kraju/mieście/uczelni (jakie możliwości dana uczelnia daje studentom, miasteczko akademickie – czy przyjazne dla studenta, atrakcje turystyczne, etc.) =CENNE WSKAZÓWKI DLA PRZYSZŁYCH STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW. Prosimy o załączenie zdjęć dobrej jakości w miarę możliwości. Tekst będzie wykorzystany w kwartalniku UP „Aktualności” i na stronie internetowej Erasmus UP.

Dostaniecie Państwo także:

 • Link do indywidualnego raportu z wyjazdu (EU Survey), który będzie trzeba wypełnić on-line

Rok akademicki 2020-21

 • Potwierdzenie pobytu STA
 • Sprawozdanie z wyjazdu STA
 • Tekst w formacie edytowalnym ( 2000-3000 znaków) przybliżający pracownikom daną uczelnię i zachęcający studentów do podjęcia jednego lub dwóch semestrów studiów na niej: warunki życia, studiowania w danym kraju/mieście/uczelni (jakie możliwości dana uczelnia daje studentom, miasteczko akademickie – czy przyjazne dla studenta, atrakcje turystyczne, etc.) =CENNE WSKAZÓWKI DLA PRZYSZŁYCH STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW. Prosimy o załączenie zdjęć dobrej jakości w miarę możliwości. Tekst będzie wykorzystany w kwartalniku UP „Aktualności” i na stronie internetowej Erasmus UP.

Dostaniecie Państwo także:

 • Link do indywidualnego raportu z wyjazdu (EU Survey), który będzie trzeba wypełnić on-line

WYPEŁNIENIE TYCH TRZECH DOKUMENTÓW I DOSTARCZENIE OPISU UCZELNI JEST WARUNKIEM ROZLICZENIA WYJAZDU