Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA – Staff Mobility for Teaching Assignments)

 
Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej w kraju programu.
 
Wyjazdy nauczycieli akademickich mogą być realizowane tylko i wyłącznie do uczelni posiadających Kartę Uczelni Erasmusa (Erasmus Charter for Higher Education).
 
Pomiędzy uczelniami musi być podpisana  umowa dwustronna w ramach programu Erasmus+ przewidująca wymianę nauczycieli akademickich na danym wydziale/kierunku.
 
UWAGA! 
Termin pierwszego naboru na wyjazdy w  semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 będzie przeprowadzony w terminie od 3 stycznia 2022 do 27 stycznia 2022. Po tym terminie będzie trwał nabór  ciągły według  kolejności zgłoszeń.
 
 
Odbywanie mobilności pracowniczych możliwe jest w różnych trybach finansowanych na następujących zasadach:
  • wyjazd do uczelni/instytucji zagranicznej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych  – przyznaje się finansowanie na  5 dni roboczych+2 dni podróży oraz ryczałt na koszty podróży
  • wyjazd do uczelni/instytucji zagranicznej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie online – przyznaje się finansowanie na  5 dni roboczych+2 dni podróży oraz ryczałt na koszty podróży
  • mobilność mieszana, tzw. blended mobility – wyjazd do uczelni zagranicznej połączony z częściowo zdalną realizacją mobilności – przyznaje się finansowanie na dni robocze, w których pracownik faktycznie przebywał w jednostce zagranicznej

Przedstawiamy listę dokumentów, które należy złożyć przed wyjazdem:

Wzór pisma o przełożenie mobilności na termin późniejszy (jeśli dotyczy, pismo należy dostarczyć do biura lub przesłać skan mailem nie później niż 1 tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia mobilności)

Aby uniknąć błędów i poprawek w dokumentach zgłoszeniowych zalecamy, aby przed wysłaniem Indywidualnego Programu Nauczania do podpisu przez uczelnię zagraniczną przesłać dokument do sprawdzenia przez pracowników Biura Wymiany Akademickiej na adres email: anna.debska@up.lublin.pl

Po powrocie zapraszamy Państwa do naszego biura z następującymi dokumentami rozliczeniowymi:

Dostaniecie Państwo także:

  • Link do indywidualnego raportu z wyjazdu (EU Survey), który będzie trzeba wypełnić on-line.

WYPEŁNIENIE TYCH DOKUMENTÓW I DOSTARCZENIE OPISU UCZELNI JEST WARUNKIEM ROZLICZENIA WYJAZDU