Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA – Staff Mobility for Teaching Assignments)

 
Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej w kraju programu.
 
Wyjazdy nauczycieli akademickich mogą być realizowane tylko i wyłącznie do uczelni posiadających Kartę Uczelni Erasmusa (Erasmus Charter for Higher Education).
 
Pomiędzy uczelniami musi być podpisana  umowa dwustronna w ramach programu Erasmus+ przewidująca wymianę nauczycieli akademickich na danym wydziale/kierunku.
 
Odbywanie mobilności pracowniczych możliwe jest w różnych trybach finansowanych na następujących zasadach:
 • wyjazd do uczelni/instytucji zagranicznej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych  – przyznaje się finansowanie na  5 dni roboczych+2 dni podróży oraz ryczałt na koszty podróży
 • mobilność mieszana, tzw. blended mobility – wyjazd do uczelni zagranicznej połączony z częściowo zdalną realizacją mobilności – przyznaje się finansowanie na dni robocze, w których pracownik faktycznie przebywał w jednostce zagranicznej (minimalny fizyczny pobyt w uczelni to 2 dni robocze)

Przedstawiamy listę dokumentów, które należy złożyć przed wyjazdem:

Rok akademicki 2022-23:

 1. Wniosek wyjazdowy + RODO
 2. Indywidualny Program Nauczania (Staff Mobility for Teaching Assignments) WAŻNE! Indywidualny Program Nauczania powinien zawierać oryginalne podpisy: Uczestnika mobilności, Kierownika Jednostki oraz Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus+, skan podpisu dopuszczalny jest jedynie ze strony uczelni zagranicznej – wszystkie podpisy powinny znajdować się na jednej stronie dokumentu)
 3. Oświadczenie o znajomości języka obcego
 4. Oświadczenie dot. pandemii COVID19
 5. Wniosek „green travel” (składane w przypadku podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu tj. autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu)
 6. Zapewnienie Kierownika Jednostki o realizacji planowanych zajęć dydaktycznych podczas pobytu nauczyciela w uczelni partnerskiej (jeżeli dotyczy) – dokument należy przygotować samodzielnie

 

Wzór pisma o przełożenie mobilności na termin późniejszy (jeśli dotyczy, pismo należy dostarczyć do biura lub przesłać skan mailem nie później niż 1 tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia mobilności)

Aby uniknąć błędów i poprawek w dokumentach zgłoszeniowych zalecamy, aby przed wysłaniem Indywidualnego Programu Nauczania do podpisu przez uczelnię zagraniczną przesłać dokument do sprawdzenia przez pracowników Biura Mobilności Akademickiej na adres email: anna.debska@up.lublin.pl

Po powrocie zapraszamy Państwa do naszego biura z następującymi dokumentami rozliczeniowymi:

Rozliczenie mobilności z roku akad. 2022-23

 1. Potwierdzenie pobytu STA (oryginał, dokument proszę wypełnić komputerowo)
 2. Sprawozdanie z wyjazdu STA
 3. Tekst w formacie edytowalnym (2000-3000 znaków) opisujący Państwa mobilność oraz przybliżający pracownikom daną uczelnię i zachęcający studentów do podjęcia jednego lub dwóch semestrów studiów na niej: warunki życia, studiowania w danym kraju/mieście/uczelni (jakie możliwości dana uczelnia daje studentom, miasteczko akademickie – czy przyjazne dla studenta, atrakcje turystyczne, etc.) =CENNE WSKAZÓWKI DLA PRZYSZŁYCH STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW. Prosimy o załączenie zdjęć dobrej jakości w miarę możliwości. Tekst będzie wykorzystany w kwartalniku UP „Aktualności” i na stronie internetowej Erasmus UP.
 4. Oświadczenie „green travel” po powrocie (składane w przypadku podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu tj. autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu)

 

Dostaniecie Państwo także:

 • Link do indywidualnego raportu z wyjazdu (EU Survey), który będzie trzeba wypełnić on-line.

WYPEŁNIENIE TYCH DOKUMENTÓW I DOSTARCZENIE OPISU UCZELNI JEST WARUNKIEM ROZLICZENIA WYJAZDU