Członkowie
Polskiego Związku
Hodowców Bydła Białogrzbietego

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu PZHBB zapraszam na sprawozdawczy Walny Zjazd Członków PZHBB, który na podstawie §15 Statutu i Uchwały Zarządu nr 7 z dnia 28 grudnia 2021 r. zwołany został na dzień 02.02.2022 r., godzina 11.30 w Jeżewie Starym, (REGION OCENY WSCHÓD PFHBiPM– JEŻEWO STARE, Jeżewo Stare 30, 16-080 Tykocin).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie – powitanie gości, wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Zjazdu Członków.
 4. Uchwalenie regulaminu obrad.
 5. Wybór komisji:
 6. Mandatowo – Skrutacyjnej
 7. Uchwał i Wniosków
 8. Sprawozdanie z pracy Zarządu.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Przyjęcie sprawozdań.
 12. Zmiana Statutu Związku
 13. Aktualna sytuacja w chowie i hodowli bydła BG (Witold Chabuz i Wioletta Sawicka – Zugaj)
  1. Stan hodowli bydła rasy białogrzbietej
  2. Przyszłość hodowli bydła rasy białogrzbietej
  3. informacja na temat podjętych działań związanych z organizacją uroczyści poświęcenia Sztandaru PZHBB
 14. Wystąpienia zaproszonych gości
 15. Przyjęcie uchwał.
 16. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 17. Szkolenie z obsługi programu do zarządzania stadem Stado OnLine – SOL
 18. Zakończenie obrad.

Przypominam, że obecność na Walnym Zjeździe jest prawem każdego Członka Związku. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa.

Z poważaniem,
Prezes PZHBB
Dr hab. Witold Chabuz prof. uczelni

Bardzo proszę o potwierdzenie swojej obecności na spotkaniu do 28.01.2022. Jest to niezbędne do celów sanitarno-epidemiologicznych. (tel. 506 337 678)

Informujemy, że istnieje możliwość transportu na trasie Lublin – Jeżewo Stare jeżeli  zaistnieje taka potrzeba. Zainteresowanych prosimy o kontakt do 24 stycznia 2022 r. (tel. 506 337 678).

Informacje na temat programu do zarządzania stadem
„Stado OnLine” – SOL

Szanowni Państwo

Zalecamy żeby każdy Hodowca posiadał program do zarządzania stadem SOL, ułatwi to zarzadzanie stadem a przede wszystkim możliwość pilnowania pokryć, wycieleń i innych zdarzeń, co niestety często jest problemem.

Dla każdego Hodowcy zostanie uruchomiony dostęp do programu SOL do wszelkich funkcjonalności związanych ze stadem. W dniu spotkania hodowcy otrzymają wydruk zawierający osobisty login oraz tymczasowe hasło do programu.

W przypadku nieobecności w dniu spotkania – prosimy o kontakt z Joanną Kwaśniewską – koordynatorką ds. programu SOL, tel.  22 502 33 89, tel. kom. 660 519 516 | e-mail: 

 Mapa dojazdu do siedziby „Federacji”
REGION OCENY WSCHÓD PFHBiPM, Jeżewo Stare 30, 16-080 Tykocin

Możliwość noclegu