Już w najbliższy poniedziałek, 10 stycznia 2022 r. rozpocznie się rekrutacja na studia II stopnia.

Nabór prowadzony jest na 26 kierunków studiów stacjonarnych II stopnia oraz na kierunek studiów niestacjonarnych: dietetykę.

Wykaz wszystkich dostępnych kierunków znajduje się pod linkiem: Rekrutacja na studia (up.lublin.pl) Aby zapoznać się ze szczegółowym opisem kierunku, należy kliknąć w jego nazwę.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji można znaleźć pod linkiem: Harmonogram II stopień (up.lublin.pl)

Aby wziąć udział w rekrutacji na studia, w terminie do 21 lutego br. należy dokonać rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów https://irk.up.lublin.pl oraz dokonać opłaty za studia.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 23 lutego br.

Po zakwalifikowaniu na studia należy dostarczyć komplet dokumentów do właściwej dla wybranego kierunku Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Wykaz wymaganych dokumentów można sprawdzić pod linkiem: Dokumenty studia II stopnia (up.lublin.pl)  Dokumenty należy przesłać Pocztą Polską lub kurierem (jeżeli okoliczności związane ze stanem epidemii będą na to pozwalały, będzie można je również osobiście złożyć w sekretariacie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej).

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacji i Promocji Kształcenia: , tel. 81 445 65 39.

Aby nie przegapić ważnych informacji dotyczących rekrutacji, dołącz do wydarzenia na Facebooku! Rekrutacja na studia II stopnia, rok akademicki 2021/2022 | Facebook