Chwalimy się nowościami!

W naszej pracowni gastronomicznej od dłuższego czasu trwają intensywne prace związane z jej rozbudową i doposażeniem. Jednym z owoców tych działań jest powstanie nowej pracowni planowania produkcji gastronomicznej.

Pracownia będzie funkcjonować w specjalnie zaadaptowanym pomieszczeniu. Na jej wyposażeniu znajdzie się komputer przenośny z dostępem do Internetu, oprogramowanie FoodSoft z modułami Magazyn, Sprzedaż, Boss oraz tablet sprzedażowy z modułem Mobile. Tak szeroki pakiet umożliwia symulację i analizowanie przebiegu praktycznie wszystkich procesów produkcyjnych, magazynowych i sprzedażowych w zakładzie gastronomicznym.