Działalność naukowo-badawcza Wydziału Biologii Środowiskowej dotyczy obszarów takich jak biofizyka, biologia molekularna, biochemia, fizjologia roślin, mikrobiologia, botanika, zoologia, ekologia, ekotoksykologia, hydrobiologia, czy ochrona przyrody.

Wydział oferuje studia na kierunkach:

Biobezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe, Biokosmetologia, Ekorehabilitacja oraz Zarządzanie i Adaptacja do Zmian Klimatu to kierunki unikatowe w skali kraju.

Studia na kierunku Biobezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe pozwalają na zdobycie wiedzy na temat zagrożeń występujących w środowisku (np. epidemie, katastrofy ekologiczne, cyberterroryzm), poznania zasad funkcjonowania służb ds. biobezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego oraz regulacji prawnych w tym zakresie. Studenci nauczą się jak dokonywać oceny zagrożeń oraz proponować i wdrażać środki zapobiegawcze.

Ekorehabilitacja to nowy kierunek studiów w ofercie Uniwersytetu. We współczesnym społeczeństwie wzrasta potrzeba podejmowania działań pozamedycznych, promujących zdrowy styl życia oraz propagujących wzorce inicjatyw prozdrowotnych powiązanych z wykorzystaniem czynników przyrodniczych. Kierunek studiów Ekorehabilitacja stanowi odpowiedź właśnie na to zapotrzebowanie.

Nowym kierunkiem studiów jest także Zarządzanie i Adaptacja do Zmian Klimatu. Wykształcenie specjalistów z zakresu znajomości zarządzania i mechanizmów adaptacyjnych gospodarki do zmian klimatycznych jest bardzo istotne. Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę m.in. w wielu przedsiębiorstwach zobowiązanych do wprowadzenia systemów adaptacji do zmian klimatu czy centrach zarządzania i powiadamiania kryzysowego.

Wydział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt badawczy, wykorzystywany zarówno do celów naukowych jak i dydaktycznych. Wydział dysponuje także Terenową Stacją Badawczą nad Jeziorem Piaseczno, w której prowadzone są ćwiczenia terenowe dla poszczególnych kierunków studiów. Stacja wyposażona jest w Pracownię Biologiczną i Hydrochemiczną oraz Pracownię Aklimatyzacji Roślin.

Na Wydziale Biologii Środowiskowej studenci mogą realizować swoje pasje i zainteresowania w kołach i sekcjach naukowych:

  • Sekcji Biokosmetologii
  • Studenckim Kole Naukowym Biologów
  • Studenckim Kole Naukowym Ekologów
  • Studenckim Kole Naukowym Hydrobiologii i Ochrony Środowiska
  • Studenckim Kole Naukowym Rybactwa i Akwarystyki
  • Międzywydziałowym Kole Naukowym „Zrównoważonego rozwoju personalnego”

 

Montaż: Maciej Niedziółka / DKiWA