Biuro Mobilności Akademickiej ogłasza nabór na wyjazdy na studia, praktyki oraz staże absolwenckie w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024

  • Nabór na studia (semestr letni 2023/2024) będzie prowadzony do 27.10.2023 r.

Należy dostarczyć komplet wypełnionych oraz podpisanych dokumentów.
Dokumenty zgłoszeniowe na studia dostępne są do pobrania na stronie Erasmus+ Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w zakładce „Krok 1 – Rekrutacja”.

  • Nabór na praktyki/staże absolwenckie będzie odbywał się równolegle do naboru na studia. Następnie będzie prowadzony w trybie ciągłym i potrwa do momentu wykorzystania środków finansowych.

Składamy komplet wypełnionych oraz podpisanych dokumentów.
Dokumenty zgłoszeniowe na praktyki dostępne są do pobrania na stronie Erasmus+ Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w zakładce „Krok 1 – Rekrutacja”.

Przed zebraniem podpisów na dokumentach, prosimy przesłać je do weryfikacji na adres email Biura Mobilności Akademickiej:

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z wyjazdów krótkoterminowych (od 5 do 30 dni), a także dodatkowego wsparcia dla osób z mniejszymi szansami (osoby pobierające stypendium socjalne, osoby z niepełnosprawnościami).

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Biurem Mobilności Akademickiej – budynek Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pok. 309 (III piętro).