Nabór na wyjazdy STA Pracowników UP w Lublinie do krajów partnerskich (spoza UE) 2023/24 oraz 2024/25

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością informujemy, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie otrzymał dofinansowanie w wysokości 113 910,00 Euro na realizację projektu współpracy z krajami partnerskimi (spoza Unii Europejskiej) w ramach programu Erasmus+. 

Projekt nr 2023-1-PL01-KA171-000124827 (KA171 2023) będzie realizowany do 31.07.2025 r. i zakłada realizację w sumie 37 mobilności: wyjazdy i przyjazdy pracowników na mobilności w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) oraz przyjazdy i wyjazdy studentów na część studiów (SMS).

 

Decyzją Prorektora ds. Rozwoju Uczelni, Pana prof. dr hab. Adama Waśko, ogłaszam nabór na wyjazdy dydaktyczne STA Pracowników (nauczycieli akademickich) UP w Lublinie do uczelni w krajach partnerskich (spoza UE).

 

Uczelnie partnerskie, z którymi mogą być realizowane wyjazdowe mobilności pracownicze: 

  • Albania – AGRICULTURAL UNIVERSITY OF TIRANA (5 wyjazdów)
  • Albania – UNIVERSITY OF TIRANA (1 wyjazd)
  • Gruzja – ILIA STATE UNIVERSITY (2 wyjazdy)
  • Mołdawia – TECHNICAL UNIVERSITY OF MOLDOVA (2 wyjazdy)

 

Celem wyjazdu STA jest przeprowadzenie przez Pracownika co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej, z którą UP ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną w ramach dziedziny, w której prowadzone będą zajęcia.

 

Listę uczelni wraz z kodami dziedzin znajdą Państwo na naszej stronie internetowej TUTAJ.

 

Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej musi być zrealizowany do 31 lipca 2025 r.
Wymagana długość wyjazdu pracowników to 5 dni roboczych pobytu + 2 dni podróży.

Mobilności mogą być realizowane najwcześniej od 20.05.2024 r.

W projekcie KA171 2023 Pracownik może ubiegać się o 1 wyjazd.

 

Nabór kandydatów (nauczycieli akademickich) na wyjazdy dydaktyczne STA powadzony będzie w dwóch etapach:

  1. Do 18.04.2024 r. należy przesłać w wersji elektronicznej do Biura Mobilności Akademickiej (BMA) na adres email propozycję Indywidualnego Programu Nauczania (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching) oraz pozostałe dokumenty zgłoszeniowe wyszczególnione TUTAJ (w formacie MsWord, bez podpisów). Wybrane w selekcji kandydatów propozycje Indywidualnych Programów będą przekazywane do uczelni partnerskich wyłącznie za pośrednictwem BMA.
  2. W przypadku akceptacji proponowanego programu przez uczelnię przyjmującą, komplet podpisanych dokumentów zgłoszeniowych należy złożyć do Biura Mobilności Akademickiej w terminie do 06.05.2024 r. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, zasady kwalifikacji i realizacji projektu oraz zasady finansowania znaleźć można TUTAJ.

 

Aktualne wzory dokumentów zgłoszeniowych na wyjazd znaleźć można TUTAJ.

 

Zapraszamy!

mgr Izabela Wolska

Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+

Biuro Mobilności Akademickiej

budynek Biblioteki Głównej UP w Lublinie, III piętro, pokój 309

tel. 81 445 65 94 mgr inż. Anna Dębska

tel. 81 445 65 73 mgr Izabela Wolska