Drodzy Studenci pierwszego roku!

1 października 2021 r. rozpoczniemy w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie nowy rok akademicki            i zajęcia dydaktyczne będą realizowane w budynkach Uczelni w trybie stacjonarnym z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych.

 „Dzień studenta I roku”

Dzień 1 października 2021 roku (piątek) – jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i I roku studentów kierunku weterynaria. Tego dnia zapraszamy studentów do uroczystego złożenia ślubowania (immatrykulacji) zgodnie z harmonogramem uroczystości zorganizowanej na poszczególnych Wydziałach (harmonogram).

Studenci studiów niestacjonarnych I roku realizują zajęcia dydaktyczne zgodnie z terminarzem zjazdów.

Jak co roku do dyspozycji studentom zostaną oddane Domy Studenckie, które będą funkcjonowały zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego. Zakwaterowanie w DS będzie prowadzone zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie Biura Domów Studenckich. Przewidywany termin rozpoczęcia kwaterowania dla studentów I roku to 29 września 2021 r.

Studenci mogą uzyskać szczegółowe informacje na temat rozpoczęcia roku akademickiego i spraw związanych ze studiami (np. zaświadczenie o studiowaniu, odbiór legitymacji studenckiej) w dziekanacie każdego Wydziału. Także na stronie internetowej Wydziałów zamieszczane są ważne informacje związane ze studiami (rozkłady zajęć, terminarz zjazdów, plan studiów, etc.).

Każdy student może skorzystać z Wirtualnego Dziekanatu. Jest to uczelniany system informatyczny, dzięki któremu studenci mogą zdalnie uzyskać informacje na temat toku studiów, zapoznać się z ogłoszeniami, uzyskać informacje o otrzymanych ocenach, anonimowo wypełnić ankiety oceny zajęć etc.

Aby uzyskać dostęp do konta w Wirtualnym Dziekanacie należy zalogować się na konto studenta. Loginem może być: adres-email podany podczas rejestracji w IRK lub numer albumu (informację o nim należy uzyskać z dziekanatu) lub numer Pesel.

Biblioteka Główna UP w Lublinie umożliwia studentom wypożyczanie podręczników i książek, korzystanie z zasobów na miejscu oraz dostęp do polskich i zagranicznych baz danych zawierających pełne teksty książek i czasopism. Dokumentem uprawniającym do wypożyczania zbiorów jest legitymacja studencka lub karta biblioteczna. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej https://up.lublin.pl/nauka/biblioteka/

Jeżeli sytuacja epidemiczna w kraju pogorszy się, w trosce o zdrowie całej społeczności akademickiej, władze Uczelni będą podejmowały stosowne kroki w celu dostosowania organizacji roku akademickiego do aktualnej sytuacji.

Studenci przebywający w pomieszczeniach Uczelni są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczkami ochronnymi.