HARMONOGRAM WYDZIAŁOWEJ IMMATRYKULACJI W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

 

Dzień 1 października 2021r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz studentów I roku kierunku weterynaria.

Studentów zapraszamy do udziału w immatrykulacji wydziałowej.