17.05.2024

Zaproszenie do udziału w mobilności dydaktycznej STA do JUNIA ISA LILLE 2024/25

Zobacz więcej
04.04.2024

Nabór na wyjazdy STA Pracowników UP w Lublinie do krajów partnerskich (spoza UE) 2023/24 oraz 2024/25

Zobacz więcej
29.01.2024

Erasmus+ drugi nabór na mobilności STA/ STT Pracowników UP w Lublinie w roku akad. 2023-24

Zobacz więcej
05.12.2023

Zaproszenie na Erasmus+ Teaching Week, Vytautas Magnus University, Litwa, 22-26.04.2024

Zobacz więcej
17.11.2023

Zaproszenie na International Teaching Week, Vilniaus Kolegija, Litwa, 04-08.03.2024

Zobacz więcej
15.11.2023

Zaproszenie na Teaching Mobility, JUNIA ISA [F LILLE51] 15-19.01.2024

Zobacz więcej
07.11.2023

Zaproszenie na 20th International Week, Klaipėdos Valstybinė Kolegija, 15-19.04.2024

Zobacz więcej
06.11.2023

Zaproszenie do udziału w badaniu Komisji Europejskiej na temat wpływu programu Erasmus+ na mobilność edukacyjną i współpracę międzynarodową w dziedzinie kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu

Zobacz więcej
06.11.2023

Relacja z wyjazdu JM Rektora i Prorektora ds. Kadr do Gruzji w ramach programu Erasmus+

Zobacz więcej
26.10.2023

Pierwszy nabór na wyjazdy STA/STT Pracowników UP w Lublinie w ramach programu Erasmus+ 2023-24

Zobacz więcej
19.06.2023

Trwa nabór na wyjazdy Pracowników UP do krajów partnerskich (spoza UE)

Zobacz więcej
26.05.2023

Zaproszenie do udziału w mobilności dydaktycznej STA do JUNIA ISA LILLE 2023-24

Zobacz więcej