Sposób przekazania stypendium – wyjazdy pracownik/ student w ramach programu Erasmus+

Szanowni Państwo,

Pracownicy i Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

 

w związku z wprowadzeniem w UP w Lublinie systemu ZSI do rejestracji i wykonywania operacji finansowych (Zintegrowany System Informatyczny), uprzejmie informujemy, że od 01 września 2024 r. uzyskanie stypendium z programu Erasmus+ będzie możliwe jedynie na wskazane przez uczestnika mobilności konto walutowe w EURO.

Wypłaty bankowe nie będą już możliwe.

 

Biuro Mobilności Akademickiej

Program Erasmus+