Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Kajetana Kościka na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii

mgr inż. Kajetan Kościk

 

tytuł rozprawy doktorskiej:

 

„Wpływ terminu zbioru kukurydzy i sorga w warunkach zróżnicowanej uprawy na efektywność produkcji biogazu w procesie fermentacji metanowej”.