mgr Anna Watros

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Anny Watros
na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie:

ochrona i kształtowanie środowiska
tytuł rozprawy doktorskiej:
„Ocena zawartości azotu mineralnego w glebach użytków zielonych na obszarach hydrograficznych Polski na tle innych upraw rolniczych”