Przewód doktorski mgr inż. Tomasza Mazurkiewicza

 

Przewód doktorski mgr inż. Tomasza Mazurkiewicza pt. „Ocena skuteczności testu temperamentu w określaniu adopcyjnej przydatności psów utrzymywanych w warunkach schroniska dla bezdomnych zwierząt", wykonany w Zakładzie Hodowli Amatorskich i Dzikich Zwierząt Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt UP w Lublinie pod kierunkiem Prof. dr. hab. Leszka Drozda

 

Pliki PDF do pobrania: