mgr Katarzyna Luchowska

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Katarzyny Luchowskiej

na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

tytuł rozprawy doktorskiej:
„Wpływ genotypu oraz wybranych czynników agrotechnicznych na plony i jakość surowca bzu czarnego (Sambucus nigra L.)"