Wykaz kierunków na studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

 

 

 

Lp.

 

KIERUNKI STUDIÓW

 

 

1.

 

AGROBIZNES, (s)

 

 

2.

 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, (s,n)

 

 

3.

 

BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT(s,n)

 

 

4.

 

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI (s,n)

 

 

5.

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (s,n)

 

 

6.

 

BIOLOGIA (s, n)

Specjalności:

 • biologia stosowana (s, n)
 • biologia sądowa (s, n) – limit przyjęć 15 osób na studia stacjonarne oraz 15 osób na studia niestacjonarne

 

 

7.

 

BIOTECHNOLOGIA, (s)

 

 

8.

 

BIOINŻYNIERIA, (s)

 

 

9.

 

DIETETYKA (s,n)

 

 

10.

 

DORADZTWO W OBSZARACH WIEJSKICH, (s)

 

 

11.

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA (s,n)

 

 

12.

 

HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO, (s)

 

 

13.

 

HORTITECHNIKI PRECYZYJNE, (s)

 

 

14.

 

INŻYNIERIA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO (s,n)

 

 

15.

 

INŻYNIERIA ROLNICZA I LEŚNA 

Specjalności: 

 • technika motoryzacyjna i energetyka (s,n)
 • odnawialne źródła energii i ekoenergetyka (s,n)

 

16.

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Specjalności:

 • alternatywne źródła energii (s,n)
 • gospodarka odpadami (s,n)
 • gospodarka wodno-ściekowa (s,n)

 

 

17.

 

MLECZARSTWO, (s)

 

 

18.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA (s,n)

 

 

 

19.

 

OCHRONA ROŚLIN I KONTROLA FITOSANITARNA (s,n)

 

 

20.

 

OGRODNICTWO  (s,n)

 

 

21.

 

ROLNICTWO (s,n)

 

 

22.

 

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA (s,n)

 

 

23.

 

TRANSPORT i LOGISTYKA (s,n)

Specjalności:

 • inżynieria transportu i spedycja (n)
 • transport specjalistyczny (n)

 

 

24.

 

TURYSTYKA I REKREACJA (s, n)

 

 

25.

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Specjalności:

 • inżynieria zarządzania produkcją i usługami (s,n)
 • zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego (s,n)

 

 

26.

 

ZIELARSTWO I FITOPRODUKTY (s,n)

 

 

27.

 

ZIELONA URBANISTYKA (s)

 

 

28.

 

ZOOTECHNIKA

Specjalność:

 • hodowla i użytkowanie zwierząt, (n)
 • bioinżynieria i marketing pasz, (s)
 • zarządzanie produkcją w chowie zwierząt, (s)

 

 

s – studia stacjonarne

n – studia niestacjonarne