mgr inż. Dorota Kluk

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Doroty Kluk

na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: ochrona i kształtowanie środowiska

tytuł rozprawy doktorskiej:
„Elementy oceny i metody ograniczania ryzyka środowiskowego związanego z działalnością przemysłu naftowego"