mgr inż. Łukasz Sęczyk

mgr inż. Łukasz Sęczyk

Tytuł rozprawy doktorskiej: “Interakcje związków fenolowych ze składnikami matrycy jako czynnik determinujący jakość żywności fortyfikowanej”