22 stycznia 2021

Harmonogram egzaminów dyplomowych inżynierskich

Zobacz więcej
19 stycznia 2021

Prof. dr hab. Bożena Kiczorowska członkinią komisji dyscyplinarnej przy Ministrze Edukacji i Nauki

Zobacz więcej
15 stycznia 2021

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Biochemii i Toksykologii

Zobacz więcej
14 stycznia 2021

Komunikat w sprawie organizacji zajęć terenowych z przedmiotu ,, Biologia zwierząt gospodarskich" na kierunku Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia

Zobacz więcej
8 stycznia 2021

Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki w roku akademickim 2020/2021 w formie tradycyjnej

Zobacz więcej
15 grudnia 2020

Informacja na temat stacjonarnego prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Zobacz więcej
10 grudnia 2020

Zarządzenie w sprawie przedłużenia zdalnego prowadzenia zajęć dydaktycznych

Zobacz więcej
10 grudnia 2020

Komunikat Dziekana w sprawie realizacji zajęć w formie zdalne

Zobacz więcej
4 grudnia 2020

Przyrodniczy MIT: Bezpłatne kursy dla studentów kierunku Behawiorystyka zwierząt

Zobacz więcej
13 listopada 2020

Zmarł mgr Konrad Cyzman

Zobacz więcej