13 maja 2021

Powołanie nowych Władz Dziekańskich

Zobacz więcej
7 maja 2021

Wystąpienie prof. dr hab. Brygidy Ślaskiej – kandydata na Dziekana Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Zobacz więcej
30 kwietnia 2021

Opiniowanie kandydata na dziekana Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Zobacz więcej
20 kwietnia 2021

Zgłaszanie kandydatów na dziekana Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki (26-30.04.2021)

Zobacz więcej
16 kwietnia 2021

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Instytucie Żywienia Zwierząt i Bromatologii

Zobacz więcej
31 marca 2021

Życzenia Wielkanocne

Zobacz więcej
25 marca 2021

Komunikat w sprawie szczegółowego rozkładu zajęć realizowanych w formie tradycyjnej w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

Zobacz więcej
11 marca 2021

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej

Zobacz więcej
3 marca 2021

Procedura dotycząca egzaminu z praktyk

Zobacz więcej
25 lutego 2021

Komunikat w sprawie realizacji wybranych zajęć dydaktycznych w formie tradycyjnej w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

Zobacz więcej