12-13.10.2023  
AULA 101, AGRO II 
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE (ul. Akademicka 15) 
UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES IN LUBLIN (15 Akademicka Street, 20-950 Lublin, Poland)

About conference / O Konferencji

Zobacz więcej

Conference programme / Program Konferencji

Zobacz więcej

Organizing and Scientific Committee / Komitet Organizacyjny i Komitet Naukowy

Zobacz więcej

Registration / Formularz rejestracyjny

Zobacz więcej

Conference fee / Opłata konferencyjna

Zobacz więcej

Conference materials / Materiały konferencyjne

Zobacz więcej

Directions, accommodation, dining / Dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie

Zobacz więcej

Patronage / Patronaty

Zobacz więcej

Photos / Fotorelacja

Zobacz więcej

Contact / Kontakt

Zobacz więcej

Information clause / Klauzula informacyjna

Zobacz więcej

 

 logo z zielono-czarnym napisem

Konferencja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Bioróżnorodność w rolnictwie” nr projektu DNK/SP/550671/2022 kwota dofinansowania 69 000,00 zł ; całkowita wartość projektu 106 500,00 zł.