Cennik

Opłata za wpis do księgi hodowlanej bydła rasy białogrzbietej krów nieposiadających pełnego pochodzenia po rodzicach – 200 zł netto.