Spotkania, Wizyty, Konferencje, Szkoły

Spotkania

16-18.09.2022 r. — Spotkanie organizacyjne członków zespołu projektowego: Hotel  MERCURE KARPACZ SKALNY, ul. Obrońców Pokoju 5, 58-540 Karpacz, Polska. https://www.skalnykarpacz.pl/
7-9.06.2024 r. — Spotkanie Członków Zespołu Projektowego podsumowujące projekt. Wisła, Polska

Wizyty Studyjne

1-09.05.2023 r. — Wizyta w Universidad del Salvador w Buenos Aires (Argentyna)
18-21.05.2023 r. — Wizyty studyjne w Pracowni Fenotypowania Roślin (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) i w przedsiębiorstwie Greenland Technologia EM Sp. z o.o.

Szkoła Letnia

9-13 października 2023 – Szkoła letnia „The biostimulants and other modern solutions for the sustainable development of agriculture” jako narzędzie umiędzynarodowienia. Organizator – Slovak University of Agriculture in Nitra przy współudziale pozostałych partnerów.

Szkoła Zimowa

Styczeń 2024 r. — Szkoła zimowa „The potential of cold plasma for the sustainable development of agriculture” jako narzędzie umiędzynarodowienia. Organizator — University of South Bohemia in České Budějovice przy współudziale pozostałych partnerów.

Konferencja

Maj 2024 r. — Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sustainable Agriculture — New Strategies for Increasing Growth and Development of Crops”. Organizator — Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie przy współudziale pozostałych partnerów.