Biologia, Specjalność: Biologia Sądowa,
studia niestacjonarne II stopnia

SEMESTR I

Metodologia nauk przyrodniczych */Metodology of the life sciences *
Bioetyka *
Ekologia roślin
Genetyka człowieka
Kryminalistyczne ślady biologiczne
Różnorodność i ewolucja roślin
Immunohematologia
Język obcy specjalistyczny – angielski
Język obcy specjalistyczny – francuski
Język obcy specjalistyczny – niemiecki
Język obcy specjalistyczny – rosyjski
Przedmiot do wyboru 1 blok A Archeozoologia
Przedmiot do wyboru 1 blok A Ochrona prawna roślin i zwierząt
Przedmiot do wyboru 2 blok A Organizmy wodne w diagnostyce sądowej
Przedmiot do wyboru 2 blok A Analizy biometryczne

SEMESTR II

Bezkręgowce w diagnostyce sądowej
Mikrobiologia stosowana
Toksykologia sądowa
Technika kryminalistyczna
Techniki badawcze w genetyce sądowej
Grzyby i rośliny trujące
Analiza płynów ustrojowych
Przedmiot do wyboru blok B Palinologia w kryminalistyce
Przedmiot do wyboru blok B Chemia sądowa
Przedmiot do wyboru blok B Mikroorganizmy w diagnostyce sądowej
Seminarium dyplomowe 1

SEMESTR III

Biostatystyka i bionformatyka
Podstawy nauk medyczno-sądowych
Ekologia interakcji międzygatunkowych
Epigenetyka
Genetyka sądowa
Przedmiot do wyboru 1 blok C Bezpieczeństwo żywności
Przedmiot do wyboru 1 blok C Genetyczne podstawy ludzkich zachowań
Przedmiot do wyboru 1 blok C Podstawy daktyloskopii i osmologii
Przedmiot do wyboru 2 blok C Oddziaływanie substancji bioaktywnych na organizm
Przedmiot do wyboru 2 blok C Systemy kontroli jakości
Seminarium dyplomowe 2

SEMESTR IV

Przedmiot do wyboru 1 blok D Genetyczne podstawy starzenia

Przedmiot do wyboru 1 blok D Markery molekularne roślin i zwierząt
Przedmiot do wyboru 1 blok D Bioterroryzm i biobezpieczeństwo
Przedmiot do wyboru 2 blok D Prawne aspekty pracy biegłego sądowego
Przedmiot do wyboru 2 blok D Przestępczość przeciwko gatunkom prawnie chronionym
Transfer wiedzy i technologii do praktyki *
Traseologia zwierząt
Pracownia specjalizacyjna
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy