Biokosmetologia studia niestacjonarne I stopnia

SEMESTR I – 10 zjazdów

Język obcy 1 (wybór poziomu biegłości językowej)
Język obcy 1 (wybór poziomu biegłości językowej)
Język obcy 1 (wybór poziomu biegłości językowej)
Język obcy 1 (wybór poziomu biegłości językowej)
Przedmiot humanistyczny 1 – Podstawy działalności gospodarczej
Przedmiot humanistyczny 1 – Etyka w biznesie
Chemia kosmetyczna
Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
Histologia
Botanika
BHP z ergonomią
Technologia informacyjna
Prawo kosmetyczne – przedmiot humanistyczny

SEMESTR II – 10 zjazdów

Język obcy 2 (wybór poziomu biegłości językowej) – angielski
Język obcy 2 (wybór poziomu biegłości językowej) – francuski
Język obcy 2 (wybór poziomu biegłości językowej) – niemiecki
Język obcy 2 (wybór poziomu biegłości językowej) – rosyjski
Przedmiot humanistyczny 2 – Historia kosmetologii
Przedmiot humanistyczny 2 – Psychologia
Aparatura procesowa
Biologia molekularna komórki z podstawami genetyki
Biochemia z elementami biofizyki
Mikrobiologia
Surowce pochodzenia zwierzęcego w kosmetyce
Surowce pochodzenia roślinnego w kosmetyce

SEMESTR III – 10 zjazdów

Język obcy 3 (wybór poziomu biegłości językowej) – angielski
Język obcy 3 (wybór poziomu biegłości językowej) – francuski
Język obcy 3 (wybór poziomu biegłości językowej) – niemiecki
Język obcy 3 (wybór poziomu biegłości językowej) – rosyjski
Receptury kosmetyczne
Immunologia z elemntami alergologii
Dermatologia pielęgnacyjna
Produkcja i technologia kosmetyków
Podstawy ziołolecznictwa

SEMESTR IV – 10 zjazdów

Język obcy 4 (wybór poziomu biegłości językowej) – angielski
Język obcy 4 (wybór poziomu biegłości językowej) – francuski
Język obcy 4 (wybór poziomu biegłości językowej) – niemiecki
Język obcy 4 (wybór poziomu biegłości językowej) – rosyjski
Endokrynologia
Ekologiczna produkcja surowców zwierzęcych
Ekologiczna produkcja surowców roślinnych
Toksykologia
Metody badań w kosmetologii
Niekonwencjonalne metody w kosmetologii
Higiena i epidemiologia
Analityka produktów nieżywnościowych

SEMESTR V – 10 zjazdów

Obrót surowców i kosmetyków
Farmakologia
Normalizacja i standaryzacja surowców i produktów kosmetycznych
Fizykochemia formy kosmetyku
Podstawy statystyki
Techniki fizjoterapeutyczne
Przedmiot do wyboru 1 – Kosmetyki ochronne
Przedmiot do wyboru 1 – Biosubstancje w surowcach roślinnych
Przedmiot do wyboru 2 – Doraźna pomoc przedmedyczna
Przedmiot do wyboru 2 – Kwalifikowana pierwsza pomoc

SEMESTR VI – 10 zjazdów

Aparatura gabinetu kosmetycznego
Systemy zapewnienia bezpieczeństwa i jakości produktów kosmetycznych
Pakowanie i znakowanie kosmetyków
Przedmiot do wyboru 3 – Dietoterapia w kosmetologii
Przedmiot do wyboru 3 – Podstawy dietetyki
Przedmiot do wyboru 4 – Wykorzystanie hydrobiontów i torfu w kosmetologii
Przedmiot do wyboru 4 – Talasoterapia
Przedmiot do wyboru 5 – Aromaterapia i środki zapachowe
Przedmiot do wyboru 5 – Produkty zapachowe i podstawy perfumerii
Praktyka 8 tyg.

SEMESTR VII – 10 zjazdów

Kosmetologia pielęgnacyjna i upiększająca
Przedmiot do wyboru 6 – Innowacje w kosmetologii
Przedmiot do wyboru 6 – Specjalistyczna aparatura w kosmetologii
Przedmiot do wyboru 7 – Zarządzanie rynkiem kosmetyków
Przedmiot do wyboru 7 – Rynek i marketing kosmetyków
Przedmiot do wyboru 8 – Nutrikosmetologia
Przedmiot do wyboru 8 – Suplementy diety i żywność prozdrowotna
Przedmiot do wyboru 9 – Apikosmetologia
Przedmiot do wyboru 9 – Produkty pszczele w kosmetykach
Przedmiot do wyboru 10 – Techniki wizażu
Przedmiot do wyboru 10 – Efekty specjalne w makijażu
Przedmiot do wyboru 11 – Egzotyczne surowce kosmetyczne
Przedmiot do wyboru 11 – Ekopreparaty kosmetyczne
Seminarium dyplomowe 1 + metodyka wyszukiwania inf. nauk.

SEMESTR VIII – 10 zjazdów

Przedmiot do wyboru 12 – Organizacja procesów produkcyjnych
Przedmiot do wyboru 12 – Optymalizacja procesów produkcyjnych
Przedmiot do wyboru 13 – Zawodowy wizerunek producenta kosmetyków
Przedmiot do wyboru 13 – Komunikacja interpersonalna
Przedmiot do wyboru 14 – Gospodarka surowcami odpadowymi
Przedmiot do wyboru 14 – Zagospodarowanie odpadów
Przedmiot do wyboru 15 – Genokosmetyki
Przedmiot do wyboru 15 – Genetyczne podstawy projektowania kosmetyków
Przedmiot do wyboru 16 – Starzenie się i nowotwory skóry
Przedmiot do wyboru 16 – Biochemiczne mechanizmy starzenia
Seminarium dyplomowe 2
Projekt inzynierski i egzamin dyplomowy