XXXIV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA “Nauka Praktyce-Praktyka Nauce”
  - zgłoszenie strzeszczenia

  Wszystkie pola muszą zostać uzupełnione.  Wzór: Jan Kowalski (1), Paweł Nowak (2)

  Pattern: Jan Kowalski (1), Paweł Nowak (2)

  Wzór:
  (1) Katedra Biochemii i Toksykologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska
  (2) Katedra Drobiarstwa, Uniwersytet Warmińsko Mazurski, ul. M. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn, Polska

  Pattern:
  (1) Department of Biochemistry and Toxicology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
  (2) Department of Poultry Production, University of Warmia and Mazury, Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn, Poland

  Proszę podać 3-5 słów kluczowych

  Please provide 3-5 keywords

  - długość abstraktu od 1500 do 2500 znaków ze spacjami
  Abstrakt powinien zawierać następujące sekcje:
  WSTĘP
  MATERIAŁ I METODY
  WYNIKI I DYSKUSJA
  WNIOSKI

  Pozostało znaków: 2500

  - the length of one abstract is 1500 to 2500 characters with spaces
  The abstract should contain the following sections:
  INTRODUCTION
  MATERIAL AND METHODS
  RESULTS AND DISCUSSION
  CONCLUSIONS

  Characters left: 2500