Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana mgra inż. Przemysława Bokwy