Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana mgra inż. Macieja Śliza