Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra inż. Dominika Jastrzębskiego