Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Pawła Prochenki