Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Mateusza Zielińskiego