Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Kosiorka