Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Konrada Kozaczuka