Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Śląskiej zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Zagórskiej, która odbędzie się dnia 20 września 2022 roku o godz. 11.00 na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej w Katowicach, w Auli Centrum Badawczo-Edukacyjnego, przy ulicy Krasińskiego 8.

Temat pracy: „Modele prognozowania produkcji wyrobów do określania kierunków rozwoju rynku stalowego”

 

ogłoszenie o publicznej obronie _mgr M.Zagórska