Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Politechniki Białostockiej zawiadamia, że w dniu 01.08.2022 r. o godz. 12.00 w sali nr 34 (sala posiedzeń Rad), ul. Wiejska 45E w Białymstoku odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Pawła Puzowskiego

 na temat: „Pole magnetyczne jako metoda wspomagania oczyszczania wody podziemnej ze związków żelaza i manganu w małych stacjach uzdatniania wody”

 

ogłoszenie o dr P. Puzowski