Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Politechniki Warszawskiej zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Garlickiej na temat „Wpływ hydrodynamicznej dezintegracji zagęszczonych osadów nadmiernych na przebieg i efektywność procesu fermentacji metanowej”.

 

Publiczna obrona odbędzie się dnia 6 września 2022 roku o godz. 11.00 w sali nr. 115 budynku Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej przy ulicy Nowowiejskiej 20 w Warszawie.

 

A.Garlicka_Ogłoszenie o publicznej obronie