Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Rada Naukowa Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Blachy nt.: „Badanie i ocena właściwości przeciwślizgowych nawierzchni lotniskowych w aspekcie bezpieczeństwa lotów”.

Obrona odbędzie się dnia 27.07.2022r. o godz. 13.00 w Sali Rady Naukowej ITWL im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.

 

Zawiadomienie o obronie Krzysztof Blacha