Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dziekan Wydziału Mechanicznego oraz Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Stryczka na temat: „Metoda projektowania silników hydraulicznych z tworzyw sztucznych”.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 7 lipca 20022r. (czwartek) o godz. 13.15 w trybie hybrydowym w sali 2.41 bud B4 oraz na platformie Microsoft Teams.

 

Zawiadomienie_o_obronie_Piotr_Stryczek