Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej