Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Politechniki Lubelskiej

zawiadamia, że w dniu 23 stycznia 2023 roku o godz. 9.30 w gmachu Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej w sali 301 przy ul. Nadbystrzyckiej 40B

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr inż. Daniela Dariusza Tomporowskiego

pt.  Ocena efektywności energetyczno-środowiskowej w cyklu życia budynku handlowego

 

Ogłoszenie_D_Tomporowski