Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dziekan i Rada Dyscypliny Inżynierii Mechanicznej Politechniki Gdańskiej

zawiadamiają o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską

 

mgr. inż. Mateusza Jurkowskiego

pod tytułem „Ocena korelacji pomiędzy stanem mikrostruktury i właściwościami mechanicznymi, a przyrostem średnicy rur katalitycznych pracujących w warunkach pełzania”

 

Obrona odbędzie się dnia 20 stycznia 2023 r. o godz. 10.00 w sali 303 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej (budynek nr. 40).

 

Zawiadomienie o obronie doktoratu