Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Dąbrowskiego