Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Yinyou Deng