Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej- mgr inż. P. Paszkiewicz